13 بهمن 1398

جاذبه های گردشگری اراک

جاذبه های گردشگری اراک و تاریخ شهر اراک چندان زیاد نیست و این شهر قدمتی 200 ساله دارد. جالب است بدانید این شهر با احداث خط آهن سراسری و عبور آن از شهر اراک رونق گرفت و نام این شهر در مهر ماه سال 1316 شمسی از سلطان آباد به اراک تبدیل شد. بنای اولیه […]