4 اردیبهشت 1399

جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان

جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان چنان متفاوت و جالب هستند که این استان را ا«قلیم هزار رنگ ایران» لقب داده‌اند. سیستان و بلوچستان دومین استان پهناور کشور است و بالغ بر 11درصد مساحت ایران را دربر‌می‌‎گیرد. این استان تنها استانی است که با پاکستان مرز مشترک دارد. سیستان و بلوچستان در سال‌های دور سجستان […]