24 آذر 1398

جاذبه های گردشگری استان لرستان

جاذبه های گردشگری استان لرستان استان لرستان، مساحتی معادل با ۲۸۳۰۸ کیلومترمربع دارد، بیشتر از یک میلیون و 760 هزار نفر جمعیت دارد و به عنوان یکی از استان‌های پرجمعیت ایران محسوب می‌شود. مرکز این استان، خرم‌آباد است که خود این شهر هم به عنوان بیستمین شهر بزرگ کشور به‌شمار‌ می‌آید. این منطقه، از اولین […]