2 اردیبهشت 1399

جاذبه های گردشگری بانه

بانه شهری در مرز ایران و عراق و البته یکی از شهرهای استان کردستان است. خوب است بدانید اگر بانه را به سمت عراق ادامه دهید، آن طرف مرز باز هم به اقوام و مردم کرد زبان دیگری می‌رسیم که در واقع کردهای کردستان عراق هستند. نام بانه در زبان کردی از واژه‌ی بان آمده […]
19 فروردین 1399

جاذبه های گردشگری مریوان

جاذبه های گردشگری مریوان گوناگون هستند. مریوان را «بهشت گمشده ایران» می‌دانند چرا که کمتر افرادی از زیبایی‌های شگفت آن خبر دارند. مریوان یکی از شهرستان‌های استان کردستان است که در طول تاریخ با اسامی متعدد نامیده شده. در دوران آشوریان به این منطقه «کارشاروکین» گفته و در آغاز دوران اسلام آن را «دژان» می‌نامیدند. […]