30 آذر 1398

جاذبه های گردشگری استان گلستان

جاذبه های گردشگری استان گلستان کم نیست و جنبه‌های تاریخی آن نیز بسیار است. این استان را در طول تاریخ با نام ایالت گرگان می‌شناخته‌اند و از سال 1316 به گلستان تغییر نام داد. همچنین گلستان تا سال 1376 بخشی از مازندران بود، اما پس از آن به صورت استان مستقل درآمد و گرگان نیز […]