2 اردیبهشت 1399

جاذبه های گردشگری بانه

بانه شهری در مرز ایران و عراق و البته یکی از شهرهای استان کردستان است. خوب است بدانید اگر بانه را به سمت عراق ادامه دهید، آن طرف مرز باز هم به اقوام و مردم کرد زبان دیگری می‌رسیم که در واقع کردهای کردستان عراق هستند. نام بانه در زبان کردی از واژه‌ی بان آمده […]