21 اسفند 1398

جاذبه های گردشگری خراسان شمالی

جاذبه های گردشگری خراسان شمالی  اکثرا جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هستند. این استان یکی از سه استان خراسان و دارای 8 شهر است. بجنورد، شیروان و اسفراین را مهم‌ترین شهرهای خراسان شمالی می‌دانند. این نکته که جاذبه‌های تاریخی در خراسان شمالی بسیار هستند، ریشه در قدمت این استان دارد. آثار باستانی که در این استان […]