28 آذر 1398

پیست های اسکی ایران

پیست‌‌ های اسکی ایران پیست‌‌ های اسکی ایران شامل چندین پیست با قدمت و وسعت های مختلف است. پیست اسکی آبعلی، یکی از قدیمی‌ترین پیست‌‌ های اسکی ایران محسوب می‌شود. در کنار جاده هراز و در اطراف شهر آبعلی کوهی وجود دارد که دامنه‌های همواری دارد و محل خوب و مناسبی برای اسکی است. به […]