13 دی 1398

جاذبه های گردشگری زنجان

جاذبه های گردشگری زنجان بی پایان هستند و اگر چندین صفحه از آن‌ها بنویسیم باز هم تمامی ندارند. اما جالب است که عمده شهرت زنجان قبل از اینکه به جاذبه‌ها مربوط باشد، به چاقو مربوط است. مرد نمکی را به یاد دارید؟ اجساد مومیایی چندهزارساله‌ای که در معدن نمک چهرآباد پیدا شدند. همه آن‌ها داس […]