23 اسفند 1398

سوغاتی های ایرانی را بیشتر بشناسیم

یکی از آداب سفر که فقط هم مختص به مردم ایران نیست، تهیه‌ی سوغات از جایی است که به آن سفر کرده‌ایم؛ این رسم پیشینه‌ای کهن دارد و به نوعی حرکتی نمادین است برای سهیم کردن اطرافیان در حال خوش و آورده‌هایی که سفر برای ما داشته. در طول تاریخ سوغاتی‌ها داستان‌های مختلفی را از […]