27 اسفند 1398

جاذبه های گردشگری قم

شهر قم یکی از نقاط مهم گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه بر این، این شهر جدای از مشخصه مذهبی بودن، به حیث فرهنگی و تاریخی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این شهر با احداث بناهای بسیاری که در دوره صفویه صورت گرفت، در جایگاه بسیار مهمی قرار گرفت. اگر بخواهیم این شهر را […]