22 اردیبهشت 1399

لباس های محلی ایرانی

 لباس های محلی ایرانی رنگین‌کمانی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم هر خطه از کشور هستند که از نظر زیبایی، طرح و رنگ‌های بی‌نظیر، هیچ کدام دست کمی از دیگری ندارند. لباس‌هایی که از دیرباز معرف قومیت افراد بوده‌اند و کشور ما به دلیل تجمع اقوام، از انواع لباس‌ های محلی ایرانی برخوردار است. […]