19 فروردین 1399

جاذبه های گردشگری مریوان

جاذبه های گردشگری مریوان گوناگون هستند. مریوان را «بهشت گمشده ایران» می‌دانند چرا که کمتر افرادی از زیبایی‌های شگفت آن خبر دارند. مریوان یکی از شهرستان‌های استان کردستان است که در طول تاریخ با اسامی متعدد نامیده شده. در دوران آشوریان به این منطقه «کارشاروکین» گفته و در آغاز دوران اسلام آن را «دژان» می‌نامیدند. […]