1 دی 1398

سفر به کویر

سفر به کویر این‌روزها به یکی از علاقه‌مندی‌های مردم دوست‌دار سفر تبدیل شده است. سابق بر این افراد تصور می‌کردند پا به کویر که بگذارند روی شن‌های داغ از حال می‌روند، یا همه جا سراب می‌بینند و حتی ممکن است مورد گزش مار و عقرب قرار بگیرند.     امروز اما این ترس‌ها از بین […]